Chov matek

Tento článek vás seznámí se základními informacemi potřebnými k chovu matek.

1. Vznik matek ve včelstvu přírodní cestou:

 • Rojením
 • Tichou výměnou
 • Nouzově - při náhlém úhynu stávající matky

2. Vznik matek řízeným chovem (máme určitý cíl - kvalitní užitkové a doprovodné vlastnosti včelstva):

 • Užitkové - produkce medu, vosku
 • Doprovodné -
 •           Zimovatelnost
  • Dobrý rozvoj
  • Síla včelstva na vrcholu rozvoje
  • Bodavost
  • Sezení na plástu
  • Rojivost
 • Odolnost proti chorobám
  • Čistící pud
  • Varroatolerance

Hodnocení čistoty plemenné příslušnosti (vyšší chovy matek)

Co potřebujeme k chovu matek:

Plemenné včelstvo - ze kterého odebíráme plemenný materiál, mělo by být s inseminovanou matkou, která více zaručuje přenesení vlastností na generaci F1  (co nejlepší užitkové a doprovodné vlastnosti)

Chovné včelstvo – včelstvo, ve kterém chováme-podmínka-silné včelstvo, hodně zásob, hodně kojiček, dobře krmící plod

Manipulační včelstva – slouží v průběhu chovu k doplnění včel a plodu při osazování oplodňáčků nebo plemenáčů

Rozlišujeme chov:

 • Z vajíček
 • Z larev

Z vajíčka

Prostřednictvím chovného systému Nicot nebo Jenter. Účelem tohoto chovného systému je odchov nových matek od zakladení vajíčka až po vyběhnutí matky v jedné buňce!!!

Tento způsob odchovu matek ocení malovčelaři, kteří si pravidelně zkvalitňují svá včelstva nákupem inseminovaných matek a chtějí si od nich odchovávat dcery, dále k odchovu matek pro oddělky, kdy v jarním období ještě matky od chovatelů matek nelze získat.

Tento systém je tvořen chovným boxem, který se skládá ze základního korpusu krytého z jedné strany průhlednou pevnou deskou a z druhé strany průhlednou perforovanou deskou-mateří mřížkou. Obě desky jsou opatřeny  zátkami na vpuštění matky. Dále z průhledných matečníkových misek. V horní části je klícka k přidávání matky, takže je dvojí využití tohoto boxu.

K tomuto základu patří ještě libovolný počet držáků misek, nosičů držáků, klícek a matečníkových misek.
Na včelaři je zhotovení chovného rámku, na který nalepí nosiče držáků potažmo misek.

Z larviček (červíků)

Nejjednodušší - Proužky- řezy z plástů plemeniva, pak selekce - nechá se každá 3. larva a lepí se na lišty chovného rámku.

Náročnější na zrak a  motoriku rukou - Přelarvování – max. 1denní larvy do matečníku s kapkou vody nebo mateří kaše nebo s lepším výsledkem-do misek se dají starší larvy (2-3 dny), nechají se krmit 1 den a pak se zamění 1denníma larvičkama.

Příprava chovného systému Nicot

Tahem za pomoci plochého rozpěráku sejmeme plnou krycí desku a nasuneme matečníkové misky ve zvoleném počtu na vnitřní část korpusu. Krycí desku znovu připevníme. Pak odstraníme perforovanou desku, čímž se dostaneme k předvrtaným dírkám v horní části a připevníme šroubky, drátkem korpus k horní loučce prázdného rámku nejlépe na střed. Připevníme perforovanou desku a takto připravený chovný box vložíme do včelstva na cca 2 dny k navonění-očištění.

Práce se systémem Nicot

Rámek vyjmeme po dvou dnech z včelstva, odstraníme zátku z perforované desky a pomocí vhodné výchytky (osvědčila se fajfka) vpustíme dovnitř matku a zátku zaklapneme. Rámek vložíme do včelstva, kde jsme odchytili matku. Rámek po 12 hodinách vyjmeme a díky průhledným mateřím miskám vidíme množství zakladenosti (bývá po 12 hodinách zakladeno cca 70% misek v příznivém období). Jsme-li spokojeni s výsledkem, tak vypustíme matku zpět do včelstva.

Z chovného boxu odstraníme pevnou desku a pomocí držáků MM sejmeme zakladené matečníky a umístíme je do nosičů na chovném rámku. Doporučujeme na jednu loučku max. 10 misek.
Další postup chovu již dle zvolené metodiky chovu včelaře.

Poznámka – nepoužité zakladené misky nevyhazujeme, ale dáme je zpět do včelstva s tím, že nám slouží jako rezerva, kdyby matečníky v chovném rámku nebyly přijaty. Můžeme po 48 hodinách založit novou sérii.

K chovu matek potřebujeme kvalitní chovnou matku a kvalitní trubce na shromaždišti

chov matek chov matek

Chovné metody

1. Chov v osiřelci

Metoda využitelná časově po celou chovnou sezonu (duben-červenec).

Výhoda - vzniknou dvě včelstva
Nevýhoda - sníží se medný výnos včelstva, nemusíme odhadnout vhodnou dobu

Provedení - vybereme chovné včelstvo-z něj vybereme rámky s plodem, mladušky oklepeme zpátky, rámky do připraveného nástavku a ten dáme nad včelstvo na mateří mřížku, necháme dovíčkovat plod (9 dní), takže máme nad mřížkou jen zavíčkované plodové plásty, mladušky a létavky, zásobní plásty. Odděláme původní včelstvo někam pryč a na dno postavíme nástavek, který byl nad mřížkou - osiřelec (stejné místo) a doprostřed mezi plásty dáme chovný rámek.

2. Chov při matce

Metoda dobře využitelná v době rojové nálady (přelom května a června), nedochází k rozdělení včelstva, odchov na jednom dnu, ideální pro začátečníka.

Na chovné včelstvo se položí mateří mříž. Chovný prostor (u dvouprostorového úlu-medník, u nástavkových úlů-nástavek nad plodištěm v pořadí druhý nad mateří mřížkou-do něj vložíme 2-4 plásty s otevřeným plodem, mezi ně ve středu chovný rámek (matečníky jsou opatřeny klíckami) a na strany dáme zásobní plásty.

Využití matečníků

  Uzavřené matečníky dáme přímo do včelstva, do oplodňáčků nebo plemenáčů (popřípadě zaškolkované do líhně).

Dochování matky do stavu, kdy je oplozená a kladoucí:

 •   Oplodňáčky – malé chovné úlky s cca 10 dkg mladušek, 2 otočné rámečky, hrst medocukrového těsta na cca 6 dní, matečník přidáme těsně před vyběhnutím.
  • Nevýhoda-včely se přehřívají, rojí nebo taky prochládají,nakonec přijdou ke zlikvidování.
 •   Plemenáče – RM Langstroth 448x159 mm, 5 ks rámků (zásobní plásty z každé strany), cca 0,5 kg včel, matečník před vyběhnutím, materiál nejlépe styrodur-udržuje teplo, včely z plemenáče nemusí být utraceny
 • Rozdělený nástavek na několik chovných sekcí postavený na folii nad včelstvem - výhoda- zahřívaný, nevýhoda-obtížná manipulace se včelstvem pod ním

Matka se vylíhne v těchto zařízeních,

 3-5 den- první orientační prolety,

 5-8 den vyletí na snubní prolet

 9-20 den od vylíhnutí začne klást.

Počkáme až budou buňky zavíčkovány, abychom viděli jak je zakladeno

(mezerovitost-špatná matka) a čím je zakladeno (hrboplod-neoplodněná matka).

Hotová matka na přidání do včelstva je tedy za 21 až 30 dní od vylíhnutí a minimálně 36 dní od položení vajíčka na její chov. Odtud zákon 40 dní.

Proto nutno dobře časově celý chov naplánovat na žádanou snůšku.