Skalní útvary Moravského krasu

Hřebenáč

Skalní pilíř, vysoký 19 m, nepřehlédnutelný při vjezdu do obce Sloup od Ostrova. Svým tvarem dal také obci jméno. Na vrcholu je kříž a říká se, že na Hřebenáči přebýval poustevník.

Stojí nad ponorem Sloupského potoka a je pravděpodobné, že souvisel dříve se vstupem do Sloupsko-Šošůvských jeskyní.

Otec, matka a syn

Po turistickém chodníku směrem k hotelu Broušek je vidět uskupení tří skalních solitérů - hřebenáčů, pozůstatky skalního masivu.

Evropa a Indie

Rovněž tzv. hřebenáče - pozůstatky skalního masivu.

Kolíbky

Romantický palouk obklopený skalami, kousek na Rudickým propadáním, stejně jako Hřebenáč ve Sloupě, vyhledávaný horolezci. Jsou tu opět dva výrazné skalní útvary-hřebenáče. Celý komplex je vlastně bývalá uzávěra ponorů Jedovnického potoka.

Na základě archeologického výzkumu bylo zjištěno na tomto místě je sídliště ze starší doby kamenné.

Od jara do podzimu, ale i v zimě, při modré obloze, velice fotogenické místo.