Vilémovice

Včela pro Moravský kras z.s. má své sídlo ve Vilémovicích u Macochy. Poloha obce v krajině, kvalita půdy, nadmořská výška, vláhové poměry, snůškové podmínky ovlivňují chov včel ve Vilémovicích.

Historie

Nejstarší historická zmínka říká, že kolonizačním procesem v roce 1267 vzniká ves s názvem Wilhelmschlag. Písemné zprávy z roku 1336 potvrzují, že patřila k panství pánů z Holštýna a Blanska.
Obec je známá v souvislosti s pověstí o propasti Macocha.

Kulturní památky

Na návsi je vystavěna kaple z r. 1725 na památku ukončení tohoto velkého moru a zasvěcena Sv. Petrovi z Alkantany. Tehdy byl učiněn také slib, že Vilémovští podniknou každoročně pouť na Sv. Ducha na Svatý Kopeček

V roce 1862 byla zřízena jednotřídní škola, později rozšířena na dvojtřídní a v r.1876 vystavěna jednopatrová budova školy, která nyní slouží pod názvem Obecní dům víceúčelově. V parku na návsi je postaven pomník padlým v I. Světové válce, na kterém jsou vzpomínány všechny oběti válek tohoto století.

Krchůvek je mohyla s křížem při cestě k Jedovnicím a jsou pod ní pochováni zemřelí morem r.1715.

Charakter obce

Místní krajina a tajuplné podzemí modelované erozní činností povrchových a atmosférických vod, to vše tvoří Moravský kras, v jehož středu se nacházejí Vilémovice.

Vilémovice jsou protáhlou návesní obcí utvářenou postupným nárůstem kolem komunikace, ke které jsou orientovány obytné domy s hospodářským zázemím a zahradami. Řada staveb z místního vápence dává obci neopakovatelný ráz.

Obci náleží 520 ha pozemků v tratích:Písky, Vintoky, Suchý žleb, Občiny, Jurova stráň, Chobot, Krchůvek, Strážná (538 m.m.), Stráň, Klučeniny, Studně, Hložek.

Obec vyrůstala a žila v neustálém kontaktu s přírodou, jak z hlediska obživy, tak z vědomí, že se nachází ve zvláštním přírodním útvaru.

Obec leží na území CHKO Moravský kras nad levým okrajem Suchého žlebu, 10km východně od Blanska a 3km severně od Jedovnic, ve žlíbku náhorní planiny v 497m výšce nad mořem.

Dnešní Vilémovice jsou moderní obcí, dobře občansky vybavenou (byla zde provedena plynofikace a kanalizace, rekonstruován Obecní dům, náves s rybníkem. Obecní dům je multifunkční zařízení-kromě Obecního úřadu je zde knihovna s internetem, skautská klubovna, posilovna, speleomuzeum, tělocvična, WC, sprchy, kuchyňka, klubovna, hospoda a Hasičský dobrovolný spolek. V obci je volejbalové hřiště, velký fotbalový areál, prolézačky pro děti a lavičky k posezení na návsi.

Přírodní krásy

Uprostřed návsi pod rybníkem je tzv. Vilémovské propadání, odkud vytékají vody systémem jeskyní k Malému výtoku v Pustém žlebu. V okolí je řada klasických závrtů, nejznámější Společňák na Harbešské plošině, dále závrtová údolíčka, jeskyně-např. Smrtní, Srnčí, Verunčina, Kravská, Kalovy a další krasové jevy.

Nejznámější z nich je propast Macocha, která patří do katastru obce Vilémovice. Je to nejhlubší zpřístupněná propast v České republice. Na jejím dně, v hloubce 138,7m, lze spatřit ponornou říčku Punkvu a dvě několik desítek metrů hluboká jezírka. Významná klimatická a vegetační inverze pojící se s tímto unikátním dílem přírodních sil, řadí propast Macochu mezi vyjímečné přírodní úkazy širšího významu.

Krasové jevy

Malebná „fotogenická“ Vilémovická stráň, svažující se do Suchého žlebu, upoutá pozornost na první pohled svými škrapovými poli, která bývají v letním období oživena pasoucími se ovečkami (Romanovské), které zabraňují zakořeňování náletových dřevin a tím znehodnocení tohoto jedinečného přírodního útvaru. Prostřednictvím některých závrtů se dostávají místní speleologické skupiny do rozsáhlého Vilémovického jeskynního systému.

Vedle chalupy, kde jak praví pověst, bydlela Macocha (foto v publikaci-Macocha a Moravský kras), bylo volně přístupné Vilémovické propadání, které je bohužel od sedmdesátých let 20.století zasypáno.

Pamětníci na ně vzpomínají jako na „Malou Macochu“-krásný přírodní útvar nenávratně zničený. Vstup do Vilémovického propadání mají dnes speleologové nedaleko zbudovanou šachtou uzavřenou skruží.

Mezi zajímavá místa, která stojí za to shlédnout patří Speleomuzeum, které se nachází v 1. patře Obecního domu. Kromě dnů otevřených dveří jej můžete navštívit po domluvě na tel. čísle 607 120 979 (pan Flek).

Ubytování, pohostinství

Obec je na značené turistické trase, je tu možnost levného ubytování pro turisty v Obecním domě, dále ubytování v soukromí-pension Ing. Anežky Štelclové. V Obecním domě je  „Hospoda u Netopýra“ a dále je v obci prodej medu a medoviny Vilémovice č.77,  kde je možné ochutnat medovinu-regionální produkt Moravského krasu a vyzkoušet pobyt ve včelím domku.
Kontakt na OÚ- www.vilemovice.cz

Dosažitelnost obce

Od Brna přes Lipůvku je tato obec-brána do veřejnosti přístupné jeskynní části Moravského krasu, dosažitelná během čtyřiceti minut.

Punkevní jeskyně, propast Macocha, jeskyně Balcarka jsou pro průměrně zdatného pěšího turistu snadno dosažitelné, Sloupsko-Šošůvské už lépe na kole. S prstencem okolních obcí-Jedovnice, Krasová, Ostrov, Rudice, Olomučany, Křtiny, Sloup, Šošůvka, Veselice tvoří velice atraktivní turistickou oblast.

Aktivity v obci

viz www.vilemovice.cz

 

Fotogalerie

kontakty
kontakty