Včelí pastva

Jaro je plné květin-zdrojů nektaru a pylu, ale

plné léto, podletí i podzim-období, kdy je pro včelky málo pastvy, a přitom lze vysadit krásné kvetoucí keře pro toto období-zkuste komuli (Budleya), vřes (Calluna), břečťan (Hedera) s bohatou nektarovou a pylovou pastvou.

Koniklec velkokvětý-Pulsatilla grandis (Kamenný vrch, Brno)x

Pro důležitý jarní rozvoj včelstev tj. výživy plodu, množství mladušek a následně létavek donášejících potravu je potřeba v krajině v průběhu celé sezony tzv. medonosných nebo včelařských rostlin.

V předjaří to jsou zejména vrby jívy, líska obecná, olše, dřín, mahonie

na jaře třešeň ptačí, trnka, střemcha, brslen, hloh, růže šípková, řepka,

v časném létě- akát, maliník javor, lípa, smrk,

v plném létě-lípa jako zdroj medovice,

v podletí-komule Davidova, hořčice, svazenka, loubinec

na podzim-břečťan

Celoročně jsou bohatým zdrojem nektaru a pylu sady, zahrady, parky a louky nepřehnojené dusíkem. Dnes je módou osazovat zahrady hlavně koniferami a listnáči(stříhanými) a tudíž včelám ubývá i tento zdroj pastvy. Níže najdete přehled zdrojů včelí pastvy a zkuste doplnit a zkrášlit svoji zahradu a pomozte včelu medonosnou udržet v naší krajině. Chov včel medonosných není jen záležitostí včelaře, ale všech lidí žijících na planetě Zemi.

Je před námi jarní období, kdy zahrádkáři nejvíce navštěvují zahradnická centra- zkuste

 koupit  keře, stromy a byliny nejen pro své potěšení, ale také pro včelky – odmění se vám bohatší úrodou nebo sklenicí medu od souseda včelaře.


Několik příkladů pro zahrady :

Cotinus – v tomto případě varieta s červenými listy, kdy je okrasná a současně
  -Výborný zdroj nektaru pro včely samotářky-významné opylovatele

Ajuga reptans (zběhovec)-nenáročná plazivka kvetoucí celé léto

  -zdroj potravy pro včelu medonosnou v plném létě a podletí,
   kdy je už málo snůšky  pro včely


Weigela florida – nenáročný okrasný keř (V-VI)
  - intenzivně navštěvovaná včelami medonosnými- je pro ně dobrým
    zdrojem nektaru a pylu


Clematis vitalba – plamének - nenáročná liana bohatě  a krásně kvetoucí
- včelkami medonosnými hojně vyhledávaný zdroj pylu


Corylus avellana – líska obecná– varieta s červenými listy - první zdroj pylu pro  
  včelky medonosné
- zdroj bílkoviny pro mladušky a plod


Vrba jíva – pro lidi první symbol jara, který musí hned olámat do vázy
- pro včelky – první zdroj nektaru nebo-li energie pro život

Seznam průběžně doplňován.


Jezírka, nádržky, rybníčky , rašeliniště– zdroje  vody s plováky!- nesmírně důležité pro včelky
- celoročně důležitá tekutina
- v zimě a předjaří-fyziologická voda z folie v úlu


Sněženky, talovíny, narcisy, krokusy, ladoňky, primulky, koniklec – nádherné květinky jara
- pro zimní včelky velice důležitý zdroj nektaru v předjaří, kdy musí odchovat první krátkověké letní včelky-generace, které zajistí hlavní snůšku-zdroj potravy pro další zimní generaci


Jak můžete pomoci dalším opylovatelům?

- včelkám samotářkám, čmelákům,

– výsadbou nektarodárných a pylodárných rostlin na svých zahradách, na obecních pozemcích, v parcích

– nevypalovat trávu na mezích (hnízda zemních čmeláků)

– nepronásledovat na jaře čmeláčí samičky hledající potravu, aby mohly napřed nasytit sebe a pak založit první generaci

– vytvářet životní prostor pro včely samotářky-skládka dutinkových cihel, snopky dutinkových stébel mezi dva kůly, tvorba suchých zídek apod.

x) v padesátých letech minulého století několik paloučků včetně naší zahrady a dnes velká plocha-přírodní rezervace, v dubnu v plném květu-nádhera

Fotogalerie plněna, tak jak budou květiny, keře a stromy kvést-rozumějte v severní části Moravského krasu.

Fotogalerie

líska obecná
vrba jíva
topol osika
dřín 2/2016