Kurz "Včelařský rok 2017"

Jedenáctý ročník devítidílného včelařského kurzu

Včelařský rok 2017

Začátek kurzu 28.1.2017 ve 12,45
 

 
Lektor: Ing. Jiří Zigal, učitel včelařství
Místo konání kurzu: Vilémovice u Macochy č.77

 

Včelařský rok 2017

Základní devítidílný cyklus

+ prémiový v září

+veterinární speciál v listopadu


Cyklus je určen především pro ty, kteří chtějí začít včelařit, prakticky si ověřit nastudované vědomosti, najít řešení pro své otázky , rozšířit si vědomosti a praktické znalosti ve včelařském oboru, najít nové přátele v rámci koníčku z různých koutů naší vlasti.

Základní kurz  probíhá od ledna do září tak, aby každý měsíc byly probrány nejdůležitější úkony včelařského roku jak v teorii, tak v praxi.

Účastníci mají  přednost při koupi matek Vigor F1 či oddělků v roce 2017 a to s 10% slevou.

Informace ke kurzu:

-Kurzy se konají ve Vilémovicích č.77

-Kurzy jsou  odpolední od 13,00 do 17,15.

-Počet účastníků ve skupině je max. 12 osob.

-Kurz je určen pro dospělé tj. od 18 let

-Lektor včelařských kurzů : Ing. Jiří Zigal, učitel včelařství ČSV

-Lektor veterinárního speciálu : MVDr. Zdeněk Klíma (jen 2017)

-Cena : 2900,- Kč celkem tj. :

 cyklus-leden až září . 9x4 hodiny, prémiový kurz 1x4 hodiny 

  (v ceně je vždy svačina v 15,00.)

Částku 2 900,- Kč posílejte na účet  Včely pro MK č.ú. 2700339354/2010

variabilní symbol: datum platby

 do poznámky: dávejte  příjmení účastníka kurzu ,(NE Plátce, ne přezdívky, zkratky atd.!!!!)

Před platbou si vyžádejte přihlášku!!! Pozorně si ji přečtěte a vyplňte celou, zasílejte zpět e-mailem i když nemáte skener, tak podpisy až v lednu.

Informace k registraci přímo na stránce ČSV:  kontakt úvodní stránka pod čarou a je to pod menu-formuláře a pak ČMSCH

Pořadí účastníků kurzu 2017 : dle data došlých plateb.

Kontaktní adresa: Eva Zigalová, e-mail : [obfuscate_1_|116|100|99|88|100|110|118|91|41|95|113|93|55|107|100|122|104|92|103|41|95|113]

 

Program  kurzů 2017

I. 28.1. sobota

Jak začít včelařit. Nutná legislativa. Vyhodnocení zimní měli. Posouzení výsledků léčení varoázy v zimním období. V případě nutnosti jarní ošetření proti roztoči (nátěr plodu). Nutnost evidence důležitých ukazatelů užitkovosti-podklad pro vyhodnocení celé včelařské sezony. Přesun včelstev v zimním období.

II. 25.2. sobota

První prohlídka včelstev. Vyhodnocení síly včelstev. Provedení nutných zásahů. Opatření v nosematických včelstvech. Vyhodnocení blízkých zdrojů a předpokládané vydatnosti snůšky ve vztahu ke způsobu vedení včelstev v nastávající sezoně. Příprava rámků-různé typy a jejich použití.

III. 25.3. sobota

Typy úlů a jejich použití. Rozšiřování včelstev. Včasná protirojová opatření. Podpora chovu trubců-načasování vzhledem k chovu matek.

IV. 22.4. sobota

Tvorba oddělků-jedna z možností protirojového opatření. Chov matek pro vlastní potřebu. Příprava včelstev na medobraní. Jak naložit s vlastním a cizím rojem.

V. 20.5. sobota

Medobraní. Využití výkluzů. Správný způsob odběru, vytočení a uložení medu. Manipulace s vytočenými soušemi-zabránění nadměrné slídivosti s možností následné loupeže. Jak přidat a vyměnit novou matku.

VI. 18.6. neděle

Podpora tvorby zdravé a silné generace zimních včel-základ bohaté snůšky v příštím roce. Sledování spadu roztoče prostřednictvím sendviče v podmetu (varoadna) zejména u nejsilnějších včelstev a následné podletní léčení varoázy. Jako opatření proti zimním úhynům včelstev. Ukázka přemetení včel na mezistěny-změna rámkové míry, řešení nedostatku souší.

VII. 15.7. sobota

Průběžná kontrola spadu roztočů. Kontrola síly včelstev a množství zásob. Zužitkování oddělků. Různé způsoby doplnění zimních zásob. Upozornění na nebezpečí melecitózní snůšky. Podletní ošetření, Formidol, Gabon.

VIII. 12.8. sobota

Konzervace a desinfekce nástavků parafínem. Kontrola spadu roztočů. Příprava úlů na zimní léčení. Likvidace poškozených a starých souší-ukázka použití parního tavidla-zachování nadrátkovaných rámků, desinfekce rámků. Způsob uložení rezervních souší.

IX. 08.9. sobota 13.00-22,00 hod – prémiový

Včelí produkty. Marketing. Medové pečivo-perníky vykrajované a kadluby. Degustace medoviny. Tohoto kurzu se mohou zúčastnit  partneři kurzistů za dobrovolný příspěvek na občerstvení (svačina, večeře, medovina).

X. 07.10. sobota

Kontrola spadu roztočů. Léčení včelstev fumigací nebo aerosolem. Vyhodnocení sezony. Stanovení cílů na příští sezonu. Ekonomické posouzení provozu. Kočovná zařízení.

XI. 4.11.-5.11. sobota a neděle

 Dvoudenní kurz 9-17,00 s polední přestávkou. Program-včelí nemoci-včelí mor, hniloba plodu, Varroa destructor. Jak se jim bránit. Možnosti použití přírodních léčiv včetně zootechnických zásahů. Lektor tohoto kurzu-MVDr. Zdeněk Klíma, veterinář, který je téměř v denním kontaktu se včelaři při stanovování včelích chorob a škůdců v jejich včelstvech.

Aktuálně!!!

Termíny pro rok 2018

27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10. 2018

Děkujeme za váš stálý zájem.