Včelařský kurz pokračovací

Včelařský kurz pokračovací 2021

pro absolventy základního kurzu

Včelařský kurz pokračovací 2021

Obsah kurzu bude navazovat a rozšiřovat probranou látku v základním kurzu se zaměřením  na způsob včelaření účastníků kurzu tedy individuální přístup.

Místo konání kurzu : Vilémovice 77, ve dvoře

Maximální počet účastníků 5

Počet lekcí 8

Délka trvání 4 hodiny

Čas 13,30-17,30

Data jednotlivých lekcí-21.2., 14.3., 18.4.,16.5.,13.6.,11.7.,8.8.,5.9. vždy neděle

Cena kurzu 3500,-Kč

Platby při jednotlivých lekcích 400,-Kč

Nevratná záloha 300,- Kč před první lekcí na účet Včely.

Platbu posílejte na účet  Včely pro MK č.ú. 2700339354/2010,

variabilní symbol -  datum platby a do poznámky -  příjmení účastníka kurzu ,(NE plátce, ne přezdívky, zkratky atd.!!!!)

Před platbou si vyžádejte přihlášku!!! Pozorně si ji přečtěte a vyplňte celou, zasílejte zpět e-mailem i když nemáte skener, tak podpisy můžete doplnit na první lekci.

Pořadí účastníků kurzu 2021 : dle data došlých plateb.

Kontaktní adresa: Eva Zigalová, e-mail : [obfuscate_1_|116|100|99|88|100|110|118|91|41|95|113|93|55|107|100|122|104|92|103|41|95|113]